Het Israel Centrum in Nijkerk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00 en op zaterdagen van 10:00 tot 16:00.

Privacy Israelwinkel.nl

Privacy statement Israelwinkel.nl

Israel Producten Centrum BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door klanten verstrekte persoonlijke informatie
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Financiële data en persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst met ons (uw bestelling). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voor betalingen via onze website werken wij samen met betalingsprovider Mollie. Om de machtiging bij uw bank tot stand te brengen, worden hierbij persoonsgegevens uitgewisseld met Mollie.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Israel Producten Centrum: 033-2458814 (tijdens kantooruren), per e-mail: info@israelwinkel.nl of via onze Klantenservice-pagina.

Israel Producten Centrum is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Israel Producten Centrum BV, Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk.


Post

Hier kunt u ook terecht als u niet langer post wilt ontvangen. Vaste klanten ontvangen 6 a 7 maal per jaar de nieuwste catalogi en aanbiedingsfolders op de deurmat.

E-mail

Wanneer u als klant uw e-mailadres aan Israel Producten Centrum verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze maandelijkse aanbieding(en).

Israel Producten Centrum maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Israel Producten Centrum haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.


Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Israel Producten Centrum, telefonisch: 033–2458814 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@israelwinkel.nl of via onze Klantenservice-pagina.


Cookies

Israel Producten Centrum gebruikt op haar website cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden bewaard om bijvoorbeeld te onthouden welke items u in de online winkel hebt bekeken of in uw winkelmandje hebt geplaatst. Tevens werken we met Google Analytics om te kunnen inzien hoeveel mensen onze website bezoeken en op welke manier, om zo onze website te kunnen verbeteren.


Beveiligde verbinding website

www.israelwinkel.nl is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat, waarmee het invullen en verzenden van gegevens via onze formulieren beveiligd plaatsvindt.


Beveiliging

Israel Producten Centrum heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.


Vragen over privacybeleid

Israel Producten Centrum houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Israel Producten Centrum
t.a.v. de heer H. van de Werken, coördinator gegevensbescherming
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk
T: 033-2458814
E: info@israelwinkel.nl

Privacy beleid Israel Producten Centrum. Versie: mei 2018.