WIJ ZIJN OPEN! Het Israel Centrum in Nijkerk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00 en op zaterdagen van 10:00 tot 16:00. | MA-VR: 033-2458814 ook voor bestellingen! 

Leven wij in de dagen van Noach?

Leven wij in de dagen van Noach?
Art. 29567

Hoe ziet de toekomst eruit? Het is een vraag die vrijwel alle mensen in alle tijden bezighoudt en ook in deze dagen van heftige crisis weer hoogst actueel. Bij het vinden van een antwoord op deze vraag is oud-(leger)predikant ds. Dick Langhenkel uitgegaan van de rede van de Here Jezus Christus over de laatste dingen uit Mattheüs 24, waarin het gaat over tekenen van de tijden. Het is goed om deze rede in de Bijbel eerst goed en zorgvuldig te lezen, voordat je het boek ter hand neemt. De titel van het boek is ontleend aan Mattheus 24:37: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

De auteur trekt grote lijnen door de Bijbel, te beginnen bij het zondvloedverhaal in Genesis 6, de geschiedenis van Noach en zijn familie, het bouwen van de ark en de omstandigheden waarin dat gebeurde. Boeiend en in heldere, eenvoudige taal verteld. Het nodigt uit en dwingt tot doorlezen. Je weet wat er komt en maakt je toch nieuwsgierig naar hetgeen de auteur erover heeft ontdekt. Bijna analytisch legt ds. Langhenkel de tijd van Noach naast de tijd waarin wij leven. Daarbij gebruikt hij steeds vier kernbegrippen: herhaling, uitbreiding, verlevendiging en voltooiing. Het lezen over deze dingen maakt dat we onze eigen tijd beter leren verstaan en voorbereid zijn op de komst van de Messias. Belangrijk is de plaats en hoofdrol van Israël in dit alles: de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde land en de stichting van de staat. Het noemen van tijdstippen en jaartallen is daarin ondergeschikt. Het is maar de vraag vanuit welke gebeurtenis je redeneert. Let op de tekenen, maar niet (uit)rekenen. Waar het boek met ernst toe oproept, is te rekenen met de spoedige komst van de Here Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Naar die dag zien we uit.  

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Leven wij in de dagen van Noach?
Uw waardering